Kategorija: S 7000 IQ

Kategorija: S 7000 IQ

SISTEM PROFILA S 7000 IQ
22. Jula 2019. S 7000 IQ janjusic

Sistem profila S 7000 IQ ima ugradbenu dubinu od 74 mm. Do zadnjeg detalja razvijen sistem sa 5 komora spriječava nastanak toplinskih mostova čime nudi izvrsnu toplinsku izolaciju. Pregrada srednjeg diktunga također posjeduje komore čime paket profila u falznom području nudi dosljedno 5 komora unutar profila. Ispitana vrijednost od Uf = 1,2 W/(m²K) izuzetno je niska. Svaki

Detalji