NEPRIMJETAN PRAG

NEPRIMJETAN PRAG
24. Jula 2019. Komentari isključeni za NEPRIMJETAN PRAG Pristupačnost janjusic

Prilagođeno svima

Sama riječ “pristupačnost” opisuje jednostavan pristup svakodnevnim stvarima u životu – za sve ljude na isti način. Mladim i zdravim osobama stepenice, pragovi i visoko montirane ručke vrata ne predstavljaju nikakav problem, dok za starije osobe te iste stvari mogu stvarati neugodnu prepreku u njihovoj svakodnevnici, a invalidima mogu biti u potpunosti nepremostive prepreke. 

Iz tog razloga dobro je već danas prilikom izgradnje kuće planirati smanjivanje prepreka kako bi se i u budućnosti mogli slobodno kretati u vlastitom prostoru. Bilo da je riječ o alternativama za cijelo stepenište ili pojedine stepenice, neprimjetnom pragu ili lako dostupnim elementima, ili čak automatskim i elementima na daljinsko upravljanje. Razmišljajte već danas o preprekama u budućnosti.

Najbolje rješenje praga uz odličnu toplotnu izolaciju

Novi prag za ulazna i balkonska vrata odlično nadopunjuje proizvodni program. Prikladan je za sve sisteme od 74 mm i 83 mm, za obnove i novogradnju, za prijelaze bez prepreka – uz istodobno ispunjavanje uslova toplinske izolacije i nepropusnosti.Prednosti praga za ulazna i balkonska vrata

  • Odlična toplotna izolacija – optimalna izotermika
  • Dijelovi okova blakonskih vrata tj. dvokrilne konstrukcije vrata integrirani su i istoj razini
  • Mogućnost montaže svih varijanti (montaža između okvira ili u varijanti pričvršćivanja s donje strane)
  • Prag za sistem s ugradbenom dubinom od 74 mm i 83 mm
  • Visoka vodonepropusnost radi posebno oblikovanog vanjskog poklopca i više nivoa diktunga
  • Poklopac praga prekriva vijek u području falza
  • Ukoliko dođe do oštečenja praga moguća ja promijenja cijelog praga ili samo poklopca praga 
B&MJ Janjušić